Astygmatyzm może być wywoływany przez kilka czynników. O jego przebiegu decyduje przede wszystkim rogówka i soczewka. Prawidłowe oko człowieka zbudowane jest w ten sposób, ze na siatkówce otrzymywany jest ostry obraz obserwowanego przedmiotu. Jest to możliwe dzięki takiej budowie oka, która zapewnia skupianie wszystkich promieni świetlnych wpadających do oka w jego ognisku. Bieg promieni świetlnych w oku prawidłowym przedstawia poniższy rysunek.

Definicja i epidemiologia

Mówiąc o astygmatyzmie mamy na myśli problemy związane z ogniskowaniem, które sprawiają, że widziany obraz jest zamazany i zniekształcony. Łączy się zazwyczaj z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością.

Objawy

Widziane obrazy są nieostre i zniekształcone; często pojawiają się bóle głowy, pieczenie i przemęczenie oczu. Obiekty, które pochylone są w pewnym kierunku mogą być widziane lepiej niż inne, w zależności od rodzaju astygmatyzmu. Bieg promieni świetlnych w oku obarczonym astygmatyzmem typu regularnego przestawia poniższy rysunek.

Przyczyny

Astygmatyzm może być wywoływany przez kilka czynników. O jego przebiegu decyduje przede wszystkim rogówka i soczewka. Wraz z wiekiem może ulegać pogorszeniu, ze względu na zmiany zachodzące w strukturze oka.

Czynniki kliniczne i anatomiczne

Kształt rogówki jest bardziej owalny niż kulisty. Ze względu na padanie światła jest ono ogniskowane na dwóch płaszczyznach nie tylko w jednym punkcie.

W przypadku, gdy wada nie jest zbyt duża wówczas mechanizm konsepsacyjny jest w stanie nadrobić braki i zapewnić prawidłowe widzenie (np. akomodacja, zezowanie itp.)

Inne wady

Krótkowzroczność Nadwzroczność Starczowzroczność